•  
    Day 1- Art (Mrs. Lipin) 
    Day 2- Phys. Ed. (Mr. Humphrey) and Library (Mrs. Wordelmann)  
    Day 3- Phys. Ed. (Mr. Humphrey) 
    Day 4- Spanish (Mrs. Lafferty) 
    Day 5- Music (Mrs. Wisnewski)